7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRMASI KANUNA GÖRE ODA AİDATLARINI YAPILANDIRMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ: 31.07.2017

  • vdd-para

15 Temmuz menfur Darbe Girişimi sonrası işleri bozulan ve Kamuya olan borçlarının ödeme zorluğu çeken Esnaf ve Sanatkarlarımızın söz konusu borçlarını yeniden yapılandırmasına imkan sağlayan 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanunu, 27.05.2017 tarih ve 30078 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

ESNAFLARIMIZI, 2016 YILI DAHİL OLMAK ÜZERE ODA AİDAT BORÇLARINI 31.07.2017 TARİHİNE KADAR ODAMIZA BAŞVURARAK 6 EŞİT TAKSİTLE ÖDENMEK ÜZERE YAPILANDIRABİLİRLER.

1-Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında, esnaf ve sanatkarlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,İl Özel İdareleri ve Belediyeleri kapsamaktadır.

2-Alacak türü açısından;
a)Vergi Resim ve Harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
b)Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları,
c)Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizler ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim borçları,
d)Belediyelere ve büyükşehir belediyelere olan su, atık, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri,

3-Süre açısından;
a)31.03.2017 tarihinden önce verilmesi gereken beyannameler,
b)31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar
c)Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, gecikme zamları
d)31.03.2017 tarihinden önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları,
e)6736 sayılı kanuna başvuruda bulunanlar, bu kanundan faydalanamayacaklardır. 6736 sayılı kanuna başvurmuş olanlar, yapılandırılan borçlarının ilk iki taksitini 31.05.2017 tarihine kadar ödemeleri için süre tanınmış idi. Bu yapılandırmayı bozduranlar da bu kanundan faydalanamayacaklardır.

4-Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamakta olup, gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme cezaları ile vergi cezalarının tamamı silinecektir.

5-İki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödene bilinecektir

6-Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödemesi halinde, hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.

7-Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

8-Kanundan yararlanılabilinmesi için 30.06.2017 tarihine kadar ilgili kuruma müracaat edilmesi ve ilk ödemesini 31.07.2017 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

9-İlk iki taksitinin tamamen ödenmesi şartıyla, bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

10-5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu kanunu kapsamında üyesi olunan, Esnaf ve Sanatkarların odasına ödenmesi gereken Oda aidatları, Odaların üyesi oldukları Birlik ve federasyonlara olan katılım ve eğitim payı borçlarının ödenmemiş birinci taksitini, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami altı eşit taksitle ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanacak olan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken 2017 yılı Mart ayı ve öncesine ait, işsizlik sigorta primleri, sigorta primleri, sosyal güvenlik destekleme primleri, isteğe bağlı sigorta primleri de yeniden yapılandırılmış olup, yapılandırmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir