Yeni Kayıt

Sicil Yeni Kayıtları için istenen belgeler

1)  Kimlik Fotokopisi (1 adet)
2) Vergi Dairesinden alınan Yoklama Tutanağı yada Vergi Faaliyet Belgesi
3) Adliyeden alınan Sabıka Kayıt Örneği
4) Belediyeden alınan İş Yeri Adres Tespit Evrağı
5) Vesikalık Fotoğraf (1 adet)
6) Araç Sahipleri için Ruhsat fotokopisi veya Noter Satış Sözleşmesi
7) Vekaletname (Üye kendi değil ise)